คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยของเมืองอีก 9 สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงแขนณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นิด้า มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แล้วก็มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ด้วยกันไตร่ตรองจัดให้มีการสัมมนาวิชาการระดับประเทศของนักเศรษฐศาสตร์ขึ้น ตามบันทึกความรู้ความเข้าใจความร่วมแรงร่วมใจด้านวิชาการ การสัมมนาระดับประเทศของนักเศรษฐศาสตร์ระหว่างสถานศึกษาทางด้านเศรษฐวิทยา 9 สถาบัน ซึ่งในปี พุทธศักราช2563 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเกียรติยศให้เป็นเจ้าภาพสำหรับการจัดสัมมนาวิชาการระดับประเทศของนักเศรษฐศาสตร์ เป็นครั้งที่ 14 ในวันที่ 19 มี.ค. 2564 นี้ โดยตอน 10.00-10.30 น. จะเป็น TED TALK หัวข้อเศรษฐวิทยากับความแตกต่าง โดย วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีจำพวก วุฒิสมาชิก 10.00-10.30 น. TED TALK ข้อความสำคัญเศรษฐวิทยากับฟิสิกส์ โดย วิทยากร รศ. ดร.บุรินทร์ ขจัดภัย ผู้อำนวยการ ศูนย์ฟิสิกส์แนวความคิดแล้วก็ปรัชญธรรมชาติจังหวัดนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งตอน 11.00-11.30 น. เจรจาโต๊ะกลม ใจความสำคัญเศรษฐวิทยากับความเพลิดเพลิน โดย วิทยากร คุณณัฐ ศักดิ์ทร นักร้อง/ดาราหนัง รวมทั้งคุณศุโลกงษ์ อุดมแก้วทอง นักแสดง/นิสิตเก่า คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดำเนินสนทนาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แจ่ม โชคดีปรับปรุง ผู้ช่วยคณบดีข้างบัณฑิตศึกษารวมทั้งแผนการ แผนกเศรษศาสตร์ เวลาบ่าย 15.10-15.40 น. เชิญชวนคุย “เศรษฐวิทยาและก็ผองเพื่อนฝูง: เศรษฐวิทยาจะอยู่กับเพื่อนพ้องเช่นไร” โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งธุระการขาย ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาเมืองไทย (TDRI) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐญา งดงามพานิช คุณครูประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สำหรับคนที่พึงพอใจ สามารถสมัครสมาชิกเพื่อเข้ายอมรับฟังได้ฟรี หรือติดตามข้อมูล ถามไถ่ข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ถึงที่เหมาะ Facebook : PR Econ Swu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *