ไฟไหม้ตลาดใหม่จังหวัดยโสธร เปลวลุกโหม เผาวอดแผงค้า คาดไฟฟ้าลัดวงจร (คลิป)

ไฟไหม้ตลาดใหม่จังหวัดยโสธร เปลวเพลิงลุกโหม เผาวอดแผงค้า คาดไฟฟ้าลัดวงจร (คลิป) เมื่อเวลา 18.10 น.วันที่ 4 เดือนมีนาคมอ่านต่อ

Leave a comment